OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Oświadczenie o ochronie danych

Poniższe informacje opisują przetwarzanie danych przez usługodawcę oraz wytyczne dotyczące wykorzystywania danych w produktach rozrywkowych dostarczanych przez adspree media GmbH, w dalszej części dokumentu zwaną adspree.

 1. Dane osobowe

Informacje o użytkownikach zdefiniowane w tych wytycznych jako dane osobowe obejmują wszystkie dane odnoszące się do osób fizycznych albo umożliwiające powiązanie informacji z konkretną osobą. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, datę urodzenia i adres e-mail. Wszelkie dodatkowo gromadzone dane statystyczne, których nie można powiązać z konkretną osobą, nie są danymi osobowymi.

 1. Wykorzystywanie danych

Dane opisane poniżej gromadzone są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej w umowie, jak również w oparciu o podstawę prawną dla poszczególnych typów umów albo poszczególnych wykorzystywanych funkcji. Nie ma umownych ani prawnych zobowiązań do podawania danych osobowych, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług adspree. Jeśli dane są gromadzone i wykorzystywane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów adspree, wówczas realizacja takich prawnie uzasadnionych interesów będzie zależna od ochrony danych przy realizacji celu gospodarczego. Podstawę prawną w zakresie ochrony danych stanowią art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a) (zgoda); lit. b) (wykonanie umowy); lit. c) (gospodarcze i podatkowe wymagania w zakresie przechowywania danych); lit. f) (realizacja prawnie uzasadnionych interesów) RODO.

 • Korzystanie z witryn internetowych

Kiedy użytkownik odwiedza witryny internetowe adspree, za pośrednictwem przeglądarki internetowej do adspree automatycznie przesyłane są dane takie jak adres IP, data i godzina uzyskania dostępu, stan dostępu/kod stanu HTTP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz systemy operacyjne i używany język. Informacje te zapisywane są w plikach dziennika i są one niezbędne, by dopasowywać ustawienia językowe witryny internetowej lub przekierowywać na odpowiednią witrynę, rozpoznawać i naprawiać problemy techniczne oraz zapobiegać tzw. atakom hakerskim i zawczasu je uniemożliwiać. Dane zapisywane są zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.

 1. Zgoda

Jeśli zgoda klienta jest konieczna w przypadku konkretnego celu użycia danych osobowych, w przypadku jej udzielenia należy zapisać ją wraz z data i godziną w celu potwierdzenia spełnienia wymogów. Każdą zgodę można odwołać tutaj bezpłatnie i w dowolnym momencie. W przypadku wszystkich klientów poniżej 16 roku życia wymagana jest zgoda rodzica albo opiekuna prawnego.

 1. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

adspree przekaże dane podmiotom zewnętrznym tylko w przypadku występowania zobowiązania prawnego albo upoważnienia do takiego przekazania, albo gdy w sposób wyraźny udzielono zgody na przekazanie stron osoby, której dotyczą dane.

 1. Przekazywanie danych podmiotom poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (do państw trzecich)

Przy świadczeniu przez siebie usług adspree korzysta również z usługodawców w państwach trzecich, natomiast dane są przekazywane tylko tym odbiorcom w państwach trzecich, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych, na przykład poprzez certyfikację własną w przypadku usługodawcy z kraju spoza Europy zgodnie z treścią porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA (EU US Privacy Shield) albo poprzez umowę z odbiorcą danych zawierającą tzw. standardowe klauzule umowne UE obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponadto zgoda klienta może zostać dołączona do danych przekazywanych do państw trzecich. Wykorzystując dane kontaktowe podane w części Dane kontaktowe i uprawnienia (12.) można wysłać zapytanie o udostępnienie listy usługodawców spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz egzemplarza uzgodnionych przez strony zasad mających na celu zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych.

 1. Okres przechowywania danych

adspree przechowuje dane osobowe wyłącznie dla celów dozwolonych przez przepisy prawa albo umowę albo zaakceptowanych przez użytkownika, przez okres wymagany albo przewidziany przez prawo oraz gdy ich przechowywanie jest niezbędne ze względów technicznych, prawnych albo umownych. Po ustaniu celu przechowywania danych albo zobowiązania do przechowywania danych, dane klienta są usuwane albo poddawane anonimizacji.

 1. Pliki cookie

Z reguły w celu świadczenia usług logowania i bezpieczniejszego dostępu do gier, podczas przeglądania przez użytkownika witryn adspree na jego urządzeniu końcowym umieszczane są małe pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, pozwalające na rozpoznawanie użytkownika w przypadku ponownego odwiedzenia przez niego witryn oraz optymalizację wyświetlanych treści. Pliki cookie są wykorzystywane z przyczyn technicznych, np. w związku z zapewnieniem, aby witryna internetowa była przyjazna dla użytkownika oraz zapewnieniem pełnego funkcjonowania witryny internetowej i dzięki temu zagwarantowania dostępu do naszych serwisów gier. Pliki cookie wykorzystywane są także do celów zwiększenia funkcjonalności, np. zapamiętywania preferowanych ustawień (np. nazwy użytkownika i hasła) oraz zapewnienia skutecznego i wydajnego korzystania z witryny internetowej. Choć wykorzystanie plików cookie nie jest w tym przypadku absolutnie konieczne, poprawiają one komfort użytkownika. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są do celów analitycznych, umożliwiając statystyczną ocenę zachowań użytkownika, a następnie optymalizację oferowanych witryn. Pliki cookie wykorzystywane są również do celów komercyjnych, aby na podstawie aktywności przeglądarki przedstawiać klientom spersonalizowane reklamy w witrynach adspree oraz witrynach podmiotów zewnętrznych; jest to tzw. „retargeting”. Zgodę użytkownika końcowego na wykorzystywanie plików cookie uzyskuje się za pośrednictwem witryny internetowej albo przeglądarki, zaś ustawienia te można zmienić w dowolnym momencie. Plików cookie nie przechowuje się dłużej, niż jest to konieczne. Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Uprzednio zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach przeglądarki, choć bez plików cookie nie można zagwarantować prawidłowego działania wszystkich funkcji witryny.

 1. Usługa analizy świadczona przez Google Inc.

Do analizy sposobu korzystania z witryny adspree wykorzystuje szereg różnych usług analizy internetowej świadczonych przez spółkę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, w dalszej części tego dokumentu zwaną „Google”.

 • Google Universal Analytics

Google Universal Analytics jest powszechnie stosowaną usługą analizy internetowej świadczoną przez spółkę Google. Stosowane przez Google Universal Analytics metody pozwalają na analizę sposobu korzystania z witryny na wielu urządzeniach za pośrednictwem plików cookie. Generowane w ten sposób informacje na temat sposobu korzystania z witryny internetowej przesyłane są z reguły na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google w imieniu adspree wykorzystuje zgromadzone dane do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej, tworzenia raportów oraz umożliwiania korzystania z badań rynku i optymalizacji przy świadczeniu usług. Adres IP wysyłany automatycznie do Google nie jest łączony z innymi danymi Google i jest wykorzystywany przez adspree jedynie do celów oceny statystycznej. Użytkownicy mogą zapobiegać przetwarzaniu danych przez Google za pośrednictwem dodatku do przeglądarki. W przypadku korzystania z mobilnego urządzenia końcowego możliwe jest wyłączenie usługi Google Analytics poprzez kliknięcie podanego łącza. W ten sposób na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczony zostaje plik cookie typu „opt-out”, który zapobiega gromadzeniu danych na tym urządzeniu i działa pod warunkiem, że pliki cookie pozostają udostępniane w używanej przeglądarce. Nie zapobiega on jednak gromadzeniu danych przez Google. Więcej informacji na temat usługi Google Universal Analytics mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

 • „Funkcja remarketingu i podobnej grupy docelowej” Google

adspree wykorzystuje funkcję remarketingu Google, pozwalającą na kierowanie do odwiedzających witrynę internetową spersonalizowanych oraz opartych na zainteresowaniach reklam w momencie wejścia na inną witrynę sieci reklamowej Google Display Network. W tym celu wykorzystuje się pliki cookie Google do analizy sposobu korzystania z witryny, uzyskując źródło ustawień reklam online opartych na zainteresowaniach. Aby umożliwić ten proces, Google umieszcza mały plik z numerem kodowym na urządzeniu końcowym klienta, dzięki któremu możliwe jest gromadzenie zanonimizowanych danych dotyczących sposobu korzystania z witryn. Natychmiast po wyrażeniu przez odwiedzającego zgody na kojarzenie jego działań w Internecie i aplikacji z kontem Google oraz natychmiast po rozpoczęciu wykorzystywania informacji z konta użytkownika Google do wyświetlenia powiadomień, Google rozpoczyna wykorzystywanie danych od zarejestrowanego użytkownika oraz danych pochodzących z Google Analytics do tworzenia i definiowania grupy docelowej do celów remarketingu na wielu urządzeniach. W ten sposób do odwiedzających witrynę kierowane są spersonalizowane i oparte na zainteresowaniach reklamy także podczas korzystania z innych urządzeń. W przypadku późniejszego uzyskania przez użytkownika dostępu do jakichkolwiek innych witryn należących do sieci Google Display network, zostaną wyświetlone reklamy, które najprawdopodobniej będą uwzględniać informacje i produkty wcześniej przeglądane przez użytkownika. Jeśli klient nie chce korzystać z funkcji remarketingu Google, zasadniczo można ją wyłączyć, zmieniając odpowiednie ustawienia na http://www.google.com/settings/ads. Możliwość korzystania przez Google z plików cookie można również trwale wyłączyć pod następującymi adresami służącymi do zarządzania plikami cookie Google.

http://www.google.com/policies/technologies/managing/

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Więcej informacji na temat usługi Google Remarketing mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

 • Dodatkowe funkcje usługi Google Analytics dotyczące wyświetlania reklam

Następujące funkcje Google Analytics wykorzystywane są przy wyświetlaniu reklam w witrynach internetowych adspree:

 • Edytor raportów w sieci Google Display Network
 • Integracja z usługą Double Click Campaign Manager,
 • Raporty Google Analytics do usług zależnych od cech i zainteresowań użytkowników.

Wspomniane funkcje raportowania służą do oceny i wykorzystywania danych zgromadzonych przez Google w kontekście reklam opartych na zainteresowaniach, jak również danych dotyczących odwiedzających witryny – takich jak wiek, płeć i zainteresowania – pochodzących od usługodawców zewnętrznych w ramach usługi Google Universal Analytics. Umożliwia to klientowi końcowemu wyłączenie wyświetlania reklam usługi Google Analytics w dowolnym momencie oraz modyfikację ustawień powiadomień w sieci Google Display network za pośrednictwem https://www.google.de/settings/ads.

Więcej informacji na temat funkcji wyświetlania reklam usługi Google Analytics mogą Państwo znaleźć w części ochrona danych Google.

 1. Wtyczki społecznościowe

W witrynach adspree wykorzystywane są wtyczki do portali społecznościowych, takich jak Facebook, twitter czy google+, tzw. wtyczki społecznościowe. Po włączeniu przez klienta wtyczek społecznościowych może on bezpośrednio udostępniać treści witryn w mediach społecznościowych. Samo umieszczenie wtyczek społecznościowych w witrynach adspree nie powoduje przetwarzania danych osobowych. Aby zapobiec przekazaniu danych do Stanów Zjednoczonych bez wiedzy klienta, adspree stosuje tzw. rozwiązanie Shariff. Oznacza to, że żadne dane osobowe nie są przesyłane do dostawcy wtyczek społecznościowych ani zapisywane podczas odwiedzania witryn, chyba że klient kliknie wtyczki społecznościowe.

W przypadku uzyskania dostępu do jednej z witryn adspree i kliknięcia odpowiedniej wtyczki społecznościowej, za pośrednictwem przeglądarki może zostać nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami danego serwisu społecznościowego. Spowoduje to przesłanie treści wtyczki społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki klienta oraz, w konsekwencji ich integrację z odpowiednią witryną. Jeśli klient jest zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym, serwis ten będzie mógł powiązać odwiedziny z odpowiednim kontem klienta. Jeśli klient nie chce, aby jego konto zostało powiązane, musi wylogować się z konta w serwisie społecznościowym i usunąć odpowiednie pliki cookie przed odwiedzeniem witryn adspree. Nawet jeśli klient nie posiada konta w danym serwisie społecznościowym, którego wtyczki społecznościowe kliknął, serwis ten może przetwarzać adres IP. adspree nie ma wpływu na zakres, w jakim dany serwis społecznościowy gromadzi dane za pomocą swoich wtyczek społecznościowych, i przedstawia informacje wyłącznie w oparciu o swoją aktualną wiedzę. Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, jak również sposobu, w jaki dane są przetwarzane i wykorzystywane przez serwisy społecznościowe oraz informacje dotyczące uprawnień i możliwych ustawień prywatności można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych odpowiedniego serwisu społecznościowego.

 1. Dane kontaktowe i uprawnienia

Za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialny jest następujący podmiot:

adspree media GmbH

Schlesische Str. 27, Aufgang C
10997 Berlin

dataprotection@adspreemedia.com

Telefon: +49 (0) 30 340 600 666
Faks: +49 (0) 30 340 600 697

Klienci, którzy chcą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych, mogą go wysłać na podany powyżej adres e-mail lub adres pocztowy. Dotyczy to również wykonywania praw do uzyskiwania informacji, poprawiania, usuwania ich danych albo ograniczenia przetwarzania ich danych, jak również prawa do przekazywania ich danych osobowych. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu wycofania. Zgłoszenie takiego sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wszelkich zgód na przetwarzanie danych udzielonych przed jego otrzymaniem.

Klienci mają prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych. Właściwe organy ochrony danych osobowych to organy właściwe dla miejsca zamieszkania klienta, jak również organy właściwe dla adspree, znajdujące się pod następującym adresem:

 

Hamburg
Hamburski Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji
Prof. Dr. Johannes Caspar
Klosterwall 6

(Block C)

20095 Hamburg


Telefon: 040/428 54-40 40

Faks: 040/428 54-40 00

Adres e-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Strona główna: http://www.datenschutz-hamburg.de

 1. Ochrona danych

adspree wdraża nowoczesne rozwiązania mające na celu zagwarantowanie ochrony danych oraz ochronę Państwa danych osobowych przed ryzykiem w przypadku przekazywania danych oraz uzyskania dostępu do nich przez osoby trzecie. Sprawdza też regularnie, czy stosowne zabezpieczenia odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy.

 1. Oświadczenie o stanie ochrony danych i jej zakresie

Niniejsze informacje na temat ochrony danych mają zastosowanie do oferty online zamieszczonej tutaj: www.poged.pl

Informacje na temat zakresu ochrony danych są dostępne tutaj w formacie PDF.

Stan na styczeń 2018 r.